1
เกี่ยวกับเรา
ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องภาพ
เมนู
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแผนที่
ติดต่อเรา

การจองห้องพักประจำปี 2561โซน A

หลังไหนว่าง (คลิก) ดูหลังนั้นได้เลยครับ !

1. อยากไปเที่ยวเดือนไหน (คลิก) ที่เดือนข้างล่างนี้ !

2. บ้านหลังไหนว่่าง ต้องการดูแบบบ้านพัก (คลิก) ที่ชื่อ บ้าน ข้างล่างนี้

3. ต้องการจองบ้านพัก ติดต่อ คุณ ตุ๋ยฯ 085-2106889 092-2642489    

  

4. บ้านพักมี 3 โซล คือ ABC เลื่อนลงไปดูข้างล่างเรื่อยๆ

5. ใช้ลูกศร < ย้อนกลับดูบ้านที่ว่างหลังใหม่

6. ดูโซล B และ โซล C เลื่อนลงไปด้านล่างเรื่อยๆ

เดือน ธันวาคม 2561

วันที่

ฟ้ามุ่ย

3000

3 ท่าน / อ.เช้า

1ส
คุณ สมบูรณ์ฯ คุณ สมบูรณ์ฯ 5000

คุณ สมบูรณ์ฯ

อาหาร 6 ที่

คุณ สมบูรณ์ฯ คุณ โบฯ5000 คุณ โบ คุณ มาโนชฯ2500
2อ
         
3จ
       
4อ
  คุณ แหม่นฯ1000    

 

 
5พ

 

   

 

   
6พฤ
 
7ศ

 

 
8ส
คุณ วัชระพลฯ คุณ นิติฯ คุณ จูนฯ 3000 คุณ มนตรีฯ คุณ กานฯ6200 คุณ พลฯ คุณ มนตรีฯ
9อ

คุณ วัชระพลฯ

1500

คุณ นิติฯ3000 คุณ จูนฯ 3000 คุณ มนตรีฯ คุณ กานฯ086 5224600 คุณ พลฯ3000 คุณ มนตรีฯ 7500
10จ

  .  

 

 

11อ

 

ตส กรมพัฒนาฝึมือ   ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ

ตส กรมพัฒนาฝึมือ

12พ

ตส กรมพัฒนาฝึมือ

  ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ
13พฤ
ตส กรมพัฒนาฝึมื   ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ

ตส กรมพัฒนาฝึมือ

ตส กรมพัฒนาฝึมือ
14ศ
  คุณ กบฯ คุณ กบฯยัง สรรพากร สรรพากร

สรรพากร

15ส
คุณ อ๋ิวฯ2000 คุณ พัชฯ คุณ พัชฯ2000 สรรพากร สรรพากร สรรพากร
16อ
   
17จ
       
18อ
คุณ กมลพรฯยัง          
19พ
พี่ชายคุณ เพ็ญฯ พี่ชายคุณ เพ็ญ พี่ชายคุณ เพ็ญ
20พฤ
       
21ศ
คุณ นภัทรฯ คุณ นภัทรฯ คุณ นภัทรฯ
22ส
คุณ เมยฯ5000 คุณ อัญชลินฯ5000 คุณ เมยฯ คุณ เมยฯ คุณ เมยฯ คุณ เมยฯ คุณ เมยฯ
23อ
คุณ จิรสุดาฯ3000  
24จ
  คุณ จิรสุดาฯ    
25อ
คุณ กี้ฯ คุณ กี้ฯ2000    
26พ
 

 

 
27พฤ

คุณ ปริญญาๆ2500

 

 

28ศ
บัง ชิฯ คุณ สุรสิทธิ๋ฯ 1500

คุณ Bungๅ1500

 
29ส
คุณ แนนฯ /2000 คุณ ฝนฯ7000

mam 1500

คุณ ดำรงค์ฯ2000 คุณ อุไรพรฯ3000 คุณ อุไรพรฯ

คุณ ธีรวรรณ1500

ส 1 อช 4

30อ
พรทิพย์ฯ1000

คุณ ฝนฯ

คุณ ต้อยฯ3000 คุณ ลิลาฯ4500 ตุณ บุ้งฯ3000 ตุณ บุ้งฯ6000

ตุณ บุ้งฯ

31จ
คุณ พรทิพย์ฯ

คุณ ขนิษฐาฯ1500

คุณ ต้อยฯ คุณ ลิลาฯ ตุณ บุ้งฯ ตุณ บุ้งฯ ตุณ บุ้งฯ
ลาว
ันดาออร์คิด &ีสอร์ท

การจองห้องพักประจำปี 2561 โซน B

เดือน ธันวาคม 2561 ( มีอาหารเช้า)

วันที่

นารีอินททนนท์

1500/3 ท่าน

นารีเชียงดาว

1500/ 3 ท่าน

1 ส
คุณ นงฯ คุณ เอื้ออารีย์ฯ2000 คุณ นิดฯ เบสท์ไบรท2500    
2 อ
   

 

3 จ
         
4 อ
           
5พ

 

 

 
6 พฤ

 

 
7 ศ
         
8 ส
คุณ กานฯ คุณ เบสฯ คุณ พรภัตฯ คุณ นาฯ คุณ นาฯ คุณ รีฯ คุณ พนิดาฯ
9 อ
คุณ กานฯ086 5224600 คุณ เบสฯ4000 คุณ พรภัตฯ 4500 คุณ นาฯ คุณ นาฯ5000 คุณ รีฯ1500 คุณ พนิดาฯ1500
10 จ
         
11 อ
ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ    
12พ
ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ

ตส กรมพัฒนาฝึมือ

 
13 พฤ

ตส กรมพัฒนาฝึมือ

ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ ตส กรมพัฒนาฝึมือ

 

14 ศ
สรรพากร สรรพากร สรรพากร สรรพากร สรรพากร    
15 ส
สรรพากร สรรพากร สรรพากร

สรรพากร

สรรพากร คุณ อิ๋วฯ คุณ อิ๋วฯ
16 อ
   
17 จ
         
18 อ
     
19 พ
 
20 พฤ

 

 
21 ศ
คุณ นภัทรฯ คุณ นภัทรฯ 9000 คุณ นภัทรฯ คุณ นภัทรฯ  
22 ส
คุณ เมยฯ คุณ เมยฯ คุณ เมยฯ คุณ ธนวัฒน์ฯ คุณ ธนวัฒน์ฯ คุณ อัญชลินฯ คุณ อัญชลินฯ
23 อ
       

 

   
24 จ
   
25 อ
       
26 พ

 

 
27 พฤ

 

 

 

28 ศ
   

 

29 ส
คุณ ศุภฤกษ์ฯ คุณ ศุภฤกษ์ฯ

คุณ กัลยาณีฯ2250

 

คุณ ประไพฯ

คุณ นาฯ2000  
30 อ
คุณ ยุ้ยฯ คุณ ยุ้ยฯ

คุณ ยุ้ยฯ 3000

คุณ ธวัชชัยฯ1800

คุณ เมี่ยงฯ8800

ตุณ นาฯ

31 นอนเต้นท

รีสอร์ท 3 ท่าน

คุณ ศิริพรฯ1500

31 จ
คุณ ไก่ฯ2500

คุณ บิวฯ1000

คุณ ยศฯ 4000

คุณ สุดาพรฯ 2800 คุณ เมี่ยง

คุณ Apinya/8

คุณ นพรัตน์ฯ500

การจองห้องพักประจำปี 2561 โซน C

เดือน ธันวาคม 2561

วันที่

3000 / 4 ท่าน

นารีเหลืองตรัง

บ้านรวม 1

4500 / 10 ท่าน

มีอาหารเช้า

นารีเหลืองกระบี่

บ้านพักรวม 2

4500 / 12 ท่าน

มีอาหารเช้า

เสริมท่านละ 300 บาท

จองเต้นท์

1ส
Narinthon1600

คุณ โจ้ฯ1500

แถมเตาถ่าน

คุณ นิดฯ คุณ สมบูรณ์ฯ คุณ สมบูรณ์ฯ    
2อ
             
3จ
             
4อ
       
5พ
         
6พฤ
             
7ศ
      คุณ ศรัญญาฯ2000    
8ส
คุณ เบสฯ คุณ ผึ้งฯ6000 คุณ อุษาฯ3000 คุณ วราฤทธิฯ

คุณ วราฤทธิฯ 4000

 

คุณ ฝนๆ

2 หลัง โอน

900

 
9อ
คุณ เบสฯ5000 คุณ ผึ้งฯ คุณ เป้ฯ1000 คุณ ขัตติยาฯ2500 คุณ แมนฯ2000pupae    
10จ
             
11อ
           
12พ
         
13พฤ
     
14ศ
   
15ส
ตุณ อนุพงศ์ฯ1000

คุณ ป๋องฯ1500

เต้นทฺ 10 / 2400

คุณ ศรฯ2000 คุณ ขวัญใจฯ2000    
16อ
   

 

   
17จ
         
18อ
 
19พ

 

 
20พฤ
.    
21ศ
คุณ นภัทรฯ            
22ส
คุณ เมยฯ คุณ ธนวัฒน์ฯ6800   คุณ อัญชลินฯ คุณ อัญชลินฯ    
23อ
     
24จ
     
25อ
         
26พ
 

     
27พฤ

 
28ศ
  บัง ชิฯ3000    
29ส
คุณ แนนฯ คุณ อำนาจฯ3000   คุณ ฝนฯ คุณ บิวฯ2000    
30อ
คุณ เมี่ยง คุณ อำนาจ

คุณ เมี่ยง

คุณ ฝนฯ คุณ ตำรณฯ4500    
31จ

คุณ เมี่ยง

AMPIKA

5470

คุณ เมี่ยง คุณ น้ำฝนฯ/2000 คุณ ตำรณฯ    

 

 

 

การจองห้องพัก กรุณาติดต่อ

 คุณ ตุ๋ยฯ

085-2106889
081-5277210

  092-2642489
  b
     
http://www.landaresort.com/sample-sites-2

 

หมายเหตุ   จองเดือน ธ.ค.2555 ไม่รวมอาหารเช้า 
(ไม่ขึ้นราคาห้องพัก)

จองแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี 
พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขารังสิต  
ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
เลขที่บัญชี
   
183-2-78460-3
โอนแล้ว สีแดง ยังไม่โอน สีดำ
Check in 14.00 o o น. & Check  out  12.00 น. 
ความคิดเห็นของลูกค้า (เวปบอร์ด)
สอบถามเส้นทาง
 092-2642489

 

  จองแล้ว กรุณา โอนเงินให้กับทางเราด้วยครับ

โอนแล้ว สีแดง ยังไม่โอน สีดำ
      Check in  14.00 o o น.   &   Check out   12.00 น.
การจองห้องพัก กรุณาติดต่อ  คุณ ตุ๋ยฯ 085 2106889
จองแล้ว กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี
183-2-78460-3

 

 

 

                       ระเบียบการจองห้องพัก

ชำระเงิน 50% เข้าบัญชีภายใน 3 วัน หลังการจองห้องพัก และโทรแจ้งการชำระเงินที่ เบอร์ 083-6036198,081-6125349 , 081-1929784 หรือ แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินที่ เบอร์แฟกซ์  02-9446745 หรือ e-Mail มา  lundaor.lundaorchid@gmail.com

หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองงที่พั
จองแล้วเปลี่ยนใจ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

                          การเลื่อนการเข้าพัก
ลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก หากไม่แจ้งล่วงหน้าตามเวลาที่รีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

ที่นอนเสริมชุดละ 300 บาท
อาหารเช้า ชุดละ 150 บาท ( ข้าวต้ม/ABF/กาแฟ/โอวัลติน )