1
เกี่ยวกับเรา
ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องภาพ
เมนู
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแผนที่
ติดต่อเรา

การจองห้องพักประจำปี 2560 โซน A

หลังไหนว่าง (คลิก) ดูหลังนั้นได้เลยครับ !

1. อยากไปเที่ยวเดือนไหน (คลิก) ที่เดือนข้างล่างนี้ !

2. บ้านหลังไหนว่่าง ต้องการดูแบบบ้านพัก (คลิก) ที่ชื่อ บ้าน ข้างล่างนี้

3. ต้องการจองบ้านพัก ติดต่อ คุณ ตุ๋ยฯ 085-2106889 092-2642489    

คุณ อ้อยฯ 081-6125349      

4. บ้านพักมี 3 โซล คือ ABC เลื่อนลงไปดูข้างล่างเรื่อยๆ

5. ใช้ลูกศร < ย้อนกลับดูบ้านที่ว่างหลังใหม่

6. ดูโซล B และ โซล C เลื่อนลงไปด้านล่างเรื่อยๆ

เดือน ธันวาคม 2560

วันที่
1ศ
คุณ แจ.ฯ คุณ แจงฯ
2ส
คุณ แจงฯ     คุณ แจงฯ     ทนาย จิฯ
3อ
  คุณ กระหล่ำฯ     คุณ เอกฯ2000 คุณ เอกฯ  
4จ
     

จอมยุทธ2000

เต้นท์ 3

   
5อ

 

   

 

     
6พ
 
7พฤ

 

   
8ศ
คุณ หน่อยฯ1500
9ส
ชอปเปอร์เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา
10อ

  .  

 

11จ

 

 

 

12อ

 

 
13พ
   

14พฤ
       

15ศ
คุณ เจมฯ1500 คุณ จุ่นฯ คุณ จูนฯ คุณ อัครวินฯ คุณ พลฯ3000 คุณ จินดาฯ 3300
16ส
คุณ เจมฯ คุณ จุ่นฯ คุณ จูนฯ คุณ อัครวินฯ 4000 คุณ พลฯ คุณ จินดาฯ
17อ
       
18จ
         
19อ
20พ
         
21พฤ
 
22ศ
      สรรพากร/อ้อย สรรพากร/อ้อย สรรพากร/อ้อย
23ส

สรรพากร/อ้อย คุณ ธิดารัตน์ฯ1650 สรรพากร/อ้อย สรรพากร/อ้อย
24อ
      สรรพากร/อ้อย   สรรพากร/อ้อย สรรพากร/อ้อย
25จ
     
26อ
ดารัตน  

 

 
27พ

 

 

28พฤ
 

 
29ศ
คุณ เทิดศักดิฯ 500

คุณ อุไรฯ3000

อุไรฯ0814862762  
30ส

 

คุณ แอร์ฯ3000

คุณ อุไรฯ คุณ อุไรฯ คุณ ปู/3000 คุณ ปูฯ คุณ มาโนชฯ
31อ
 

คุณ แอร์ฯ

คุณ อุไรฯ คุณ อุไรฯ คุณ ปูฯ คุณ ปูฯ คุณ มาโนชฯ
ันดาออร์คิด &ีสอร์ท

การจองห้องพักประจำปี 2560 โซน B

เดือน ธันวาคม 2560 ( มีอาหารเช้า)

วันที่

กำลังตั้งชื่อ

1500/3 ท่าน

กำลังตั้งชื่อ

1500/ 3 ท่าน

1 ศ
 

 

   
2 ส
ทนาย จิฯ ทนาย จิฯ ทนาย จิฯ ทนาย จิฯ  

 

3 อ
           
4 จ
             
5อ

 

 

 
6 พ

 

 
7 พฤ
     
8 ศ
         
9 ส
เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา    
10 อ
           
11 จ
     
12อ
 

 

 
13 พ

 

 

14 พฤ
เต้นท์ 2 เต้นท์  
15 ส
คุณ จ้อนฯ2000 คุณ บญุเลิศฯ2500 คุณ พรภัคฯ5000

คุณ ศิริลัษณ์ฯ

คุณ แป๊ดฯ 3000 เบส NOKKY/2000
16 อ
คุณ จ้อนฯ คุณ บญุเลิศ คุณ พรภัคฯ คุณ ศิริลักษณ์ฯ2800 คุณ แป๊ดฯ เบส NOKKY
17 จ
         
18 อ
     
19 พ
 
20 พฤ

 

 
21 ศ
   
22 ส
             
23 อ
         
24 จ
   
25 อ
       
26 พ

 

 
27 พฤ

 

 

 

28 ศ
   

 

29 ศ
 

 

คุณ สุทธิพงษ์ฯ

1400

   
30 ส
คุณ เบสฯ5000 คุณ เบสฯ

คุณจอยฯ4000

คุณ เบสฯ

คุณ เบสฯ

 

 

 

31 อ
คุณ เบสฯ

คุณ เบสฯ

คุณจอยฯ

คุณ เบสฯ คุณ เบสฯ

 

 

การจองห้องพักประจำปี 2560 โซน C

เดือน ธันวาคม 2560 ( วันหยุด ไม่มีอาหารเช้า)

วันที่

3500 / 4 ท่าน

บ้านรวม 1

4500 / 10 ท่าน

ไม่มีอาหารเช้า

บ้านพักรวม 2

4500 / 10 ท่าน

ไม่มีอาหารเช้า

เสริมท่านละ 300 บาท

ลันดา ATY

ชม.ละ 800 บ

1ศ
         
2ส
คุณ สมชายฯ คุณ สมชายฯ3000          
3อ
           
4จ
       
5อ
         
6พ
             
7พฤ
             
8ศ
             
9ส
เหมา เหมgา เหมา เหมา      
10อ
             
11จ
           
12อ
         
13พ
     
14พฤ
             
15ศ
คุณ มานะฯ7000 คุณ ผึ้งๆ5500 คุณ วิชุดาฯ คุณ วีระยุทธฯ (60)      
16ส
คุณ มานะฯ คุณ ผึ้งๆ คุณ วิชุดาฯ

คุณ วีระยุทธฯ (60)

4000

   
17อ
         
18จ
 
19อ

 

 
20พ
.    
21พฤ
           
22ศ
             
23ส
   
24อ
     
25จ
         
26อ
 

     
27พ

 
28พฤ
     
29ศ
       
30ส
  คุณ ขนิษฐาฯ6700

คุณ เบสฯ

     
31ส
  คุณ เบสฯ        

 

 

 

การจองห้องพัก กรุณาติดต่อ

 คุณ ตุ๋ยฯ

085-2106889
081-5277210

  092-2642489
   คุณ อ้อยฯ  081-6125349
     
http://www.landaresort.com/sample-sites-2

 

หมายเหตุ   จองเดือน ธ.ค.2555 ไม่รวมอาหารเช้า 
(ไม่ขึ้นราคาห้องพัก)

จองแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี 
พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขารังสิต  
ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
เลขที่บัญชี
   
183-2-78460-3
โอนแล้ว สีแดง ยังไม่โอน สีดำ
Check in 14.00 o o น. & Check  out  12.00 น. 
ความคิดเห็นของลูกค้า (เวปบอร์ด)
สอบถามเส้นทาง
 092-2642489

 

  จองแล้ว กรุณา โอนเงินให้กับทางเราด้วยครับ

โอนแล้ว สีแดง ยังไม่โอน สีดำ
      Check in  14.00 o o น.   &   Check out   12.00 น.
การจองห้องพัก กรุณาติดต่อ  คุณ ตุ๋ยฯ 085 2106889
จองแล้ว กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี
183-2-78460-3

 

 

 

                       ระเบียบการจองห้องพัก

ชำระเงิน 50% เข้าบัญชีภายใน 3 วัน หลังการจองห้องพัก และโทรแจ้งการชำระเงินที่ เบอร์ 083-6036198,081-6125349 , 081-1929784 หรือ แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินที่ เบอร์แฟกซ์  02-9446745 หรือ e-Mail มา  lundaor.lundaorchid@gmail.com

หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองงที่พั
จองแล้วเปลี่ยนใจ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

                          การเลื่อนการเข้าพัก
ลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก หากไม่แจ้งล่วงหน้าตามเวลาที่รีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

ที่นอนเสริมชุดละ 300 บาท
อาหารเช้า ชุดละ 150 บาท ( ข้าวต้ม/ABF/กาแฟ/โอวัลติน )