1
เกี่ยวกับเรา
ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องภาพ
เมนู
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแผนที่
ติดต่อเรา

การจองห้องพักประจำปี 2561โซน A

หลังไหนว่าง (คลิก) ดูหลังนั้นได้เลยครับ !

1. อยากไปเที่ยวเดือนไหน (คลิก) ที่เดือนข้างล่างนี้ !

2. บ้านหลังไหนว่่าง ต้องการดูแบบบ้านพัก (คลิก) ที่ชื่อ บ้าน ข้างล่างนี้

3. ต้องการจองบ้านพัก ติดต่อ คุณ ตุ๋ยฯ 085-2106889 092-2642489    

  

4. บ้านพักมี 3 โซล คือ ABC เลื่อนลงไปดูข้างล่างเรื่อยๆ

5. ใช้ลูกศร < ย้อนกลับดูบ้านที่ว่างหลังใหม่

6. ดูโซล B และ โซล C เลื่อนลงไปด้านล่างเรื่อยๆ

เดือน ธันวาคม 2561

วันที่
1ส
 
2อ
         
3จ
       
4อ
       

 

 
5พ

 

   

 

   
6พฤ
 
7ศ
คุณ วัชระพลฯ

คุณ นิติฯ

คุณ จูนฯ คุณ มนตรีฯ คุณ มนตรีฯ คุณ พลฯ คุณ กานฯ086 5224600
8ส
คุณ วัชระพลฯ คุณ นิติฯ คุณ จูนฯ คุณ มนตรีฯ คุณ มนตรีฯ คุณ พลฯ คุณ กานฯ
9อ

 

 

 
10จ

  .  

 

 

11อ

 

 

 

12พ

 

 
13พฤ
     

14ศ
       

15ส
       
16อ
       
17จ
       
18อ
         
19พ
20พฤ
       
21ศ
22ส
       
23อ

 
24จ
       
25อ
     
26พ
   

 

 
27พฤ

 

 

28ศ
 

 
29ส

   
30อ

 

 
31จ
 

 
ลาว
ันดาออร์คิด &ีสอร์ท

การจองห้องพักประจำปี 2561 โซน B

เดือน ธันวาคม 2561 ( มีอาหารเช้า)

วันที่

นารีอินทนนท์

1500/2 ท่าน

นารีเชียงดาว

1500/ 3 ท่าน

1 ส
 

 

   
2 อ
   

 

3 จ
         
4 อ
           
5พ

 

 

 
6 พฤ

 

 
7 ศ
คุณ กานฯ คุณ เบสฯ4000 คุณ พรภัตฯ คุณ นาฯ คุณ นาฯ5000    
8 ส
คุณ กานฯ คุณ เบสฯ คุณ พรภัตฯ คุณ นาฯ คุณ นาฯ    
9 อ
10 จ
         
11 อ
     
12พ
 

 

 
13 พฤ

 

 

14 ศ
     
15 ส
     

 
16 อ
   
17 จ
         
18 อ
     
19 พ
 
20 พฤ

 

 
21 ศ
   
22 ส
             
23 อ
       

 

   
24 จ
   
25 อ
       
26 พ

 

 
27 พฤ

 

 

 

28 ศ
   

 

29 ส
 

 

 

   
30 อ
   

 

 

 

31 จ
คุณ ยุ้ยฯ

คุณ ยุ้ยฯลูกค้าประจำทุกปี

คุณ ยุ้ยฯ 3000

 

 

การจองห้องพักประจำปี 2561 โซน C

เดือน ธันวาคม 2561

วันที่

3500 / 4 ท่าน

นารีเหลืองตรัง

บ้านรวม 1

4500 / 10 ท่าน

มีอาหารเช้า

นารีเหลืองกระบี่

บ้านพักรวม 2

4000 / 10 ท่าน

มีอาหารเช้า

เสริมท่านละ 300 บาท

ลันดา ATY

ชม.ละ 800 บ

1ส
         
2อ
             
3จ
             
4อ
       
5พ
         
6พฤ
             
7ศ
คุณ เบสฯ5000 คุณ ผึ้งฯ   คุณ พรสันต์ฯ

คุณ สมศักดิ์ฯ

061-5359364

   
8ส
คุณ เบสฯ คุณ ผึ้งฯ   คุณ พรสันต์ฯ

คุณ สมศักดิ์ฯ

092-64536

   
9อ
       
10จ
             
11อ
           
12พ
         
13พฤ
     
14ศ
             
15ส
             
16อ
   

 

   
17จ
         
18อ
 
19พ

 

 
20พฤ
.    
21ศ
           
22ส
             
23อ
     
24จ
     
25อ
         
26พ
 

     
27พฤ

 
28ศ
     
29ส
         
30อ
 

       
31จ

 

         

 

 

 

การจองห้องพัก กรุณาติดต่อ

 คุณ ตุ๋ยฯ

085-2106889
081-5277210

  092-2642489
  b
     
http://www.landaresort.com/sample-sites-2

 

หมายเหตุ   จองเดือน ธ.ค.2555 ไม่รวมอาหารเช้า 
(ไม่ขึ้นราคาห้องพัก)

จองแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี 
พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขารังสิต  
ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
เลขที่บัญชี
   
183-2-78460-3
โอนแล้ว สีแดง ยังไม่โอน สีดำ
Check in 14.00 o o น. & Check  out  12.00 น. 
ความคิดเห็นของลูกค้า (เวปบอร์ด)
สอบถามเส้นทาง
 092-2642489

 

  จองแล้ว กรุณา โอนเงินให้กับทางเราด้วยครับ

โอนแล้ว สีแดง ยังไม่โอน สีดำ
      Check in  14.00 o o น.   &   Check out   12.00 น.
การจองห้องพัก กรุณาติดต่อ  คุณ ตุ๋ยฯ 085 2106889
จองแล้ว กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี
183-2-78460-3

 

 

 

                       ระเบียบการจองห้องพัก

ชำระเงิน 50% เข้าบัญชีภายใน 3 วัน หลังการจองห้องพัก และโทรแจ้งการชำระเงินที่ เบอร์ 083-6036198,081-6125349 , 081-1929784 หรือ แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินที่ เบอร์แฟกซ์  02-9446745 หรือ e-Mail มา  lundaor.lundaorchid@gmail.com

หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองงที่พั
จองแล้วเปลี่ยนใจ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

                          การเลื่อนการเข้าพัก
ลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก หากไม่แจ้งล่วงหน้าตามเวลาที่รีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

ที่นอนเสริมชุดละ 300 บาท
อาหารเช้า ชุดละ 150 บาท ( ข้าวต้ม/ABF/กาแฟ/โอวัลติน )