1
เกี่ยวกับเรา
ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องภาพ
เมนู
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแผนที่
ติดต่อเรา

การจองห้องพักประจำปี 2560 โซน A

หลังไหนว่าง (คลิก) ดูหลังนั้นได้เลยครับ !

1. อยากไปเที่ยวเดือนไหน (คลิก) ที่เดือนข้างล่างนี้ !

2. บ้านหลังไหนว่่าง ต้องการดูแบบบ้านพัก (คลิก) ที่ชื่อ บ้าน ข้างล่างนี้

3. ต้องการจองบ้านพัก ติดต่อ คุณ ตุ๋ยฯ 085-2106889 092-2642489    

  

4. บ้านพักมี 3 โซล คือ ABC เลื่อนลงไปดูข้างล่างเรื่อยๆ

5. ใช้ลูกศร < ย้อนกลับดูบ้านที่ว่างหลังใหม่

6. ดูโซล B และ โซล C เลื่อนลงไปด้านล่างเรื่อยๆ

เดือน ธันวาคม 2560

วันที่
1ศ
 
2ส
         
3อ
       
4จ
       

 

 
5อ

 

   

 

   
6พ
 
7พฤ

 

ตะนาวศรีเททรล 2018    
8ศ
วัชระพลฯ คุณ จูนฯ คุณ มนตรีฯ คุณ มนตรีฯ คุณ พลฯ
9ส

วัชระพลฯ

 

  คุณ จูนฯ คุณ มนตรีฯ คุณ มนตรีฯ คุณ พลฯ
10อ

  .  

 

 

11จ

 

 

 

12อ

 

 
13พฤ
     

14ศ
       

15ส
       
16อ
       
17จ
       
18จ
         
19อ
20พ
       
21พฤ
22ศ
       
23ส

 
24อ
       
25จ
     
26อ
   

 

 
27พ

 

 

28พฤ
 

 
29ศ
คุณ เทิดศักดิฯ 500

คุณ อุไรฯ3000

อุไรฯ0814862762 คุณ สุรเดชฯ1500  
30ส
คุณ โบว์ฯ1500

คุณ แอร์ฯ3000

คุณ อุไรฯ คุณ อุไรฯ คุณ ปู/3000 คุณ ปูฯ คุณ มาโนชฯ 3000
31อ
คุณ โบว์ฯ

คุณ แอร์ฯ

คุณ อุไรฯ คุณ อุไรฯ คุณ ปูฯ คุณ ปูฯ คุณ มาโนชฯ
ลาว
ันดาออร์คิด &ีสอร์ท

การจองห้องพักประจำปี 2560 โซน B

เดือน ธันวาคม 2560 ( มีอาหารเช้า)

วันที่

นารีอินทนนท์

1500/2 ท่าน

นารีเชียงดาว

1500/ 3 ท่าน

1 ส
 

 

   
2 อ
   

 

3 จ
         
4 อ
           
5พ

 

 

 
6 พฤ

 

 
7 ศ
     
8 ส
    คุณ พรภัตฯ    
9 อ
คุณ พรภัตฯ
10 จ
         
11 อ
     
12พ
 

 

 
13 พฤ

 

 

14 ศ
     
15 ส
     

 
16 ส
   
17 อ
         
18 จ
     
19 อ
 
20 พ

 

 
21 พฤ
   
22 ศ
             
23 ส
  Booking   โอน 2200

ศิลาวัลย์ฯ

Booking

   
24 อ
   
25 จ
    Booking  
26 อ

Booking

 
27 พ

 

 

 

28 พฤ
   

 

29 ศ
 

คุณ บีฯ2000

 

คุณ สุทธิพงษ์ฯ

1400

   
30 ส
คุณ เบสฯ5000 คุณ เบสฯ

คุณจอยฯ4000

คุณ เบสฯ

คุณ เบสฯ

คุณ สุรัตน์ฯ3000

คุณ นิดฯ

1500

31 อ
คุณ เบสฯ

คุณ เบสฯ

คุณจอยฯ

คุณ เบสฯ คุณ เบสฯ

คุณ สุรัตน์ฯ

คุณ อภิชญาฯ

1500

การจองห้องพักประจำปี 2560 โซน C

เดือน ธันวาคม 2560

วันที่

3500 / 4 ท่าน

นารีเหลืองตรัง

บ้านรวม 1

4500 / 10 ท่าน

มีอาหารเช้า

นารีเหลืองกระบี่

บ้านพักรวม 2

4000 / 10 ท่าน

มีอาหารเช้า

เสริมท่านละ 300 บาท

ลันดา ATY

ชม.ละ 800 บ

1ศ
         
2ส
             
3อ
             
4จ
       
5อ
         
6พ
             
7พฤ
             
8ศ
  คุณ ผึ้งฯ          
9ส
  คุณ ผึ้งฯ    
10อ
             
11จ
           
12อ
         
13พ
     
14พฤ
             
15ศ
             
16ส
   

 

   
17อ
         
18จ
 
19อ

 

 
20พ
.    
21พฤ
           
22ศ
             
23ส
     
24อ
     
25จ
         
26อ
 

     
27พ

 
28พฤ
     
29ศ
คุณ ตี๋ฯ คุณ ตี๋ฯ2000      
30ส
โชคดีฯ 4000 คุณ ขนิษฐาฯ6700

คุณ เบสฯ

  คุณ วรรณฯ/2000    
31ส

คุณ สมปรองฯๅ

1500

โชคดีฯ คุณ เบสฯ คุณ ตุ๊ฯ2000 คุณ ธัญพรรณฯ4000    

 

 

 

การจองห้องพัก กรุณาติดต่อ

 คุณ ตุ๋ยฯ

085-2106889
081-5277210

  092-2642489
  b
     
http://www.landaresort.com/sample-sites-2

 

หมายเหตุ   จองเดือน ธ.ค.2555 ไม่รวมอาหารเช้า 
(ไม่ขึ้นราคาห้องพัก)

จองแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี 
พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขารังสิต  
ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
เลขที่บัญชี
   
183-2-78460-3
โอนแล้ว สีแดง ยังไม่โอน สีดำ
Check in 14.00 o o น. & Check  out  12.00 น. 
ความคิดเห็นของลูกค้า (เวปบอร์ด)
สอบถามเส้นทาง
 092-2642489

 

  จองแล้ว กรุณา โอนเงินให้กับทางเราด้วยครับ

โอนแล้ว สีแดง ยังไม่โอน สีดำ
      Check in  14.00 o o น.   &   Check out   12.00 น.
การจองห้องพัก กรุณาติดต่อ  คุณ ตุ๋ยฯ 085 2106889
จองแล้ว กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี
183-2-78460-3

 

 

 

                       ระเบียบการจองห้องพัก

ชำระเงิน 50% เข้าบัญชีภายใน 3 วัน หลังการจองห้องพัก และโทรแจ้งการชำระเงินที่ เบอร์ 083-6036198,081-6125349 , 081-1929784 หรือ แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินที่ เบอร์แฟกซ์  02-9446745 หรือ e-Mail มา  lundaor.lundaorchid@gmail.com

หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองงที่พั
จองแล้วเปลี่ยนใจ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

                          การเลื่อนการเข้าพัก
ลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก หากไม่แจ้งล่วงหน้าตามเวลาที่รีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

ที่นอนเสริมชุดละ 300 บาท
อาหารเช้า ชุดละ 150 บาท ( ข้าวต้ม/ABF/กาแฟ/โอวัลติน )