ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด สวนผึ้ง ราชบุรี ที่พัก รีสอร์ท

808

การจองห้องพักประจำปี 2562 โซน A

เดือน สิงหาคม 2562 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1พฤ
   
2ศ
   
3ส
   
4อ
อ เพชรบุรี10000 อ เพชรุบรี อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี    
5จ
             
6อ
   
7พ
   
8พฤ
       
9ศ
             
10ส
  คุณ Man1000   คุณ ณภัทร์ฯ4000 เข้าพักแล้ว คุณ วรนุชฯ คุณ วรนุชฯ3000
11อ
คุณ วิทฯ4000 คุณ วิทฯ คุณ เวชฯ1000 คุณ ณภัทร์ฯ คุณ นิกฯ คุณ นิกฯ1000 คุณ นิกฯ1000
12จ
             
13อ
       
14พ

15พฤ
คุณ มีนฯ
16ศ
คุณ มีนฯ5000 คุณ มีนฯ คุณ มีนฯ   คุณ มีนฯ คุณ มีนฯ  
17ส
คุณ วิไลภรณ์ฯ500 คุณ ปาวาฯ1000 คุณ อดุลย์ฯ คุณ อดุลย์ฯ   Booking คุณ ณัฐพงษ์ฯ1000
18อ
             
19จ
             
20อ
             
21พ
   
22พฤ
   
23ศ
เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา
24ส
คุณ เสน่ห์ฯ500 คุณ หลีฯ1000 Booking คุณ พัชรีฯ2000 คุณ ปัญญาฯ1000 คุณ พัชรีฯ
25อ
คุณ วราภรณ์ฯ500    
26จ
   
27อ
       

   
28พ
             
29พฤ
   
30ศ
     
31 ส
Rojน้ำผึ้ง Rojน้ำผึ้ง   คุณ ปองฯ1000 คุณ ชลธิชาฯ6200 คุณ ชลธิชาฯ ชคุณลธิชาฯ

การจองห้องพักประจำปี 2562 โซน B

เดือน สิงหาคม 2562 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1พฤ
             
2ศ
             
3ส
อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี
4อ
             
5จ
             
6อ
             
7พ
             
8พฤ
             
9ศ
             
10ส
คุณ วินฯ Booking คุณ อุษณีฯ2000 คุณ วินฯ คุณ วินฯ    
11อ
คุณ คณิตฐาฯ1000 LEK LEK3000 คุณ ดวงใจฯ1000 คุณ วิทฯ 1000 คุณ เวชฯ LEK
12จ
             
13อ
             
14พ
             
15พฤ
             
16ศ
             
17ส
      คุณ สุชญาฯ500   คุณ ขวัญฯ500  
18อ
             
19จ
             
20อ
             
21พ
             
22พฤ
             
23ศ
เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา
24ส
        คุณ สิริพิมลฯ1000 คุณ ประเพ็ญฯ500  
25อ
             
26จ
             
27อ
             
28พ
             
29พฤ
             
30ศ
             
31ส
ออย 3000 ออย ออย ออย คุณ แจงฯ    

การจองห้องพักประจำปี 2562ซน C

เดือน สิงหาคม 2562 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)

วันที่
 
1พฤ
             
2ศ
             
3ส
  อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี อ เพชรบุรี    
4อ
             
5จ
Naiw2000            
6อ
Naiw      
7พ
   
8พฤ
             
9ศ
             
10ส
Booking Booking จองแล้ว        
11อ
คุณ บอสฯ2000 คุณ เผดิมศักดิ์ฯ1000 คุณ อัฉราฯ1000 คุณ วิทฯ 1000 คุณ เมธาวีฯ2000    
12จ
           
13อ
         
14พ
         
15พฤ
             
16ศ
    คุณ มีนฯ คุณ มีนฯ    
17ส
Bussakorn_2012 chBussakorn_2012 Bussakorn5500        
18อ
             
19จ
             
20อ
             
21พ
             
22พฤ
           
23ศ
เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา    
24ส
คุณ ธนภณฯ2000 คุณ อนันต์ฯลก คุณ อนันต์ฯ    
25อ
   
26จ
             
27อ
     

 
28พ
         
29พฤ
             
30ศ
           
31ส
        Rojน้ำผึ้ง3000