แบบบ้านพัก

ลันดาออคิด&รีสอร์ท มีแบบบ้านพักมากมายหลายแบบ จัดเป็นสัดส่วนโซน A-B-C  สวยงามรายล้อมไปด้วยแมกไม้ธรรมชาติ ลูกค้าสามารถเลือกชมแบบห้องพักที่สวยงามของลันดาออคิดฯ ได้ โดยคลิกที่นี่


ห้องพักเรามีชื่อตามพันธุ์กล้วยไม้ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของลันดาออคิด&รีอสร์ท ดังนี้

โซล  A

บ้านสุขสำราญ บ้านเข็มแสด บ้านแคทลียา บ้านช้างศรีสยาม บ้านฟ้ามุ้ย บ้านมิกกาซ่า บ้านฟาแลนนอปซีส

โซล  B

บ้านเอื้องคำ บ้านเอื้องสาย บ้านเอื้องผึ้ง บ้านแวนด้าบูล บ้านลันดาโกลด์

โซล  C

บ้านหวายเกลียวทอง    หวายเกลียวเงิน และ หวายเกลียวเพชร

โซล D

บ้านพักรวม 1     และ  บ้านพักรวม 2

รวมแบบบ้านพักที่สามารับรองลูกค้าได้ในขณะนี้ 15 แบบ แต่ละแบบบ้านพักรองรับลูกค้าได้ตามจำนวนที่แตกต่างกันไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Comments are closed.