บ้านหวายเกลียวเพชร(4)

บ้านหวายเกลียวเพชร

( แบ่งขาย 1 ห้อง จำนวน 4 ท่าน  ราคา 3000 บาท )

 

 

         ท้องนอนทางด้านทิศตะวันตก จำนวน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง แบ่งขาย สำหรับ 4 ท่าน ในราคา 3000 บาท    รวมอาหารเช้า

          ส่วนทางด้านทิศตะวันออก เป็นห้องพักส่วนตัว สำหรับเจ้าของ

pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt11 pt12 pt13 pt14 pt15

นารีอินทนนท์  (คลิก)

 

Comments are closed.